top of page
  • Skribentens bildemilialiedbeck

Vad är omvårdnadsbidrag och kan jag ha rätt till det?

Uppdaterat: 9 sep. 2023

Omvårdnadsbidraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det tidigare vårdbidraget. En försäkrad förälder rätt till omvårdnadsbidrag för ett försäkrat barn, om barnet på grund av funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader i sådan omfattning som framgår av socialförsäkringsbalken. Bidraget syftar till att förbättra förälderns ekonomiska förutsättningar att tillgodose det behov av omvårdnad och tillsyn som barnet har till följd av funktionsnedsättningen. Beroende på barnets omvårdnads- och tillsynsbehov lämnas omvårdnadsbidrag beroende på omfattningen av behovet med antingen en fjärdedels, en halv, en tredjedels eller en hel förmån. För bidrag med tre fjärdedels förmån krävs att behoven är mycket stora och för en hel förmån krävs att det är fråga om särskilt stora behov.


Vid bedömningen av behovet av omvårdnad och tillsyn ska det bortses från de behov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vid bedömningen ska det även bortses från behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.


Vem kan få omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om

  • ditt barn har en funktionsnedsättning

  • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader

  • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder

  • du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är försäkrade i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.


Det är varje barns individuella behov av omvårdnad och tillsyn som ska ligga till grund för prövningen av en förälders rätt till omvårdnadsbidrag. Rätten till omvårdnadsbidrag bör inte grundas på särskilda diagnoser utan ersättning bör i stället fastställas med utgångspunkt i de konsekvenser som en funktionsnedsättning medför och det efter en individuell bedömning. Det är det faktiska omvårdnadsbehovet på grund av barnets funktionsnedsättning som ska ligga till grund för ersättningen.


Vad räknas som omvårdnad och tillsyn?

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som t.ex. särskild träning, praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider, att upprätthålla rutiner och struktur, att aktivera och motivera ditt barn, särskild kosthållning, insmörjning eller annan egenvård.


Även tillsyn av en vuxen som ditt barn behöver för att exempelvis inte rymma, inte hitta på farliga saker, inte råka ut för eller orsaka olyckor ska beaktas. Tillsynen behöver däremot inte endast vara av aktiv karaktär, så som att avstyra situationer som är farliga för barnet, utan tillsynen kan även utspela sig i form av finnas tillgänglig ifall något händer när barnet är i t.ex. skolan.


Ansökan om omvårdnadsbidrag görs till Försäkringskassan via deras särskilda blankett. För att få beviljat omvårdnadsbidrag krävs även ett läkarintyg. Försäkringskassan har tagit fram färdiga mallar för omvårdnadsbidrag som er läkare kan använda sig av.


Hur ansöker jag?

Ansökan är skriftlig och görs till Försäkringskassan via deras blankett om omvårdnadsbidrag. I samband med ansökan krävs även läkarutlåtande. Vi rekommenderar att du ber er läkare att använda läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vilket är en mall som Försäkringskassan tagit fram. Vi rekommenderar även att ni innan utredningsmötet har skrivit ner varför ni bör beviljas omvårdnadsbidrag, alltså vilken hjälp ert barn behovet och varför det går utöver vad som är normalt för andra barn utan funktionsnedsättning.185 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page