5A1A5487_1 (kopia).jpg

BROTTMÅL

ÄR DU MISSTÄNKT FÖR BROTT?

Advokaterna på Altius Advokatbyrå åtar sig uppdrag som både offentliga och privata försvarare.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du i de allra flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Vi rekommenderar att du begär att få en offentlig försvarare tidigt i processen, helst redan inför det första polisförhöret. Du har rätt att själv välja vilken advokat du vill ha som din försvarare. Advokaterna på Altius Advokatbyrå är specialiserade inom brottmål. Du kommer få en engagerad och kompetent försvarsadvokat om du väljer en advokat från Altius Advokat- byrå. Staten står för kostnaden för den offentliga försvararen men om du döms för ett brott och din ekonomi tillåter det kan du behöva återbetala kostnaden helt eller delvis.

Privat försvarare

Oavsett vad det är för brott du är misstänkt för har du alltid rätt att biträdas av en privat försvarare. Du står själv för kostnaden för den privata försvararen men staten kan under vissa förutsättningar återbetala kostnaden vid en frikännande dom.

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR BROTT?

Om du har blivit utsatt för brott har du i många fall rätt att få ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att du alltid begär att få ett målsägandebiträde. Du har  rätt att själv välja vilken jurist du vill ha som ditt målsägande-biträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att stötta dig under processen samt tillvarata dina intressen vid polisförhör och vid en eventuell rättegång. Du kommer även få hjälp av målsägandebiträdet i frågor som rör skadestånd. Genom att begära ett målsägandebiträde från Altius Advokatbyrå kommer du få en lyhörd och kunnig advokat som biträder dig under hela processen. 

BARN SOM BROTTSOFFER?

Barn som utsätts för eller misstänks ha blivit utsatta för brott som kan föranleda fängelse får en s.k. särskild företrädare om den som misstänks för brottet är vårdnadshavare eller om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte bedöms kunna tillvarata barnets rätt. Advokaterna på Altius Advokatbyrå har gedigen erfarenhet, personliga egenskaper och kompetens som gör att vi är särskilt lämpade att företräda barn som blivit utsatta för brott av närstående.