top of page
5A1A5527_1 (kopia).jpg

PERSONLIG ASSISTANS/LSS

Altius Advokatbyrå HB har gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av att företräda kunder och klienter i ärenden gällande assistans-ersättning, personlig assistans, andra ärenden enligt LSS samt ärenden om återkrav. 

 

Vi företräder både privatpersoner och bolag i kontakterna med kommun, Försäkringskassan, IVO och i domstol.

 

Våra uppdrag varierar utifrån vad du som kund/klient behöver hjälp med. Det kan gälla allt från en ansökan om insats hos kommun eller Försäkringskassan till att processa i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vi bistår bolag kontinuerligt med rådgivning kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet och har särskilt kompetens inom Lex Sarah. 

Altius Advokatbyrå HB driver flera ärenden gällande omvårdnadsbidrag, merkostnads-ersättning, bostadsanpassningsbidrag och bilstöd.  

bottom of page