top of page
5A1A5527_1 (kopia).jpg

PERSONLIG ASSISTANS/LSS

Altius Advokatbyrå HB har mångårig erfarenhet av att företräda kunder i ärenden gällande assistansersättning, personlig assistans samt andra ärenden enligt LSS. 

 

Vi företräder både privatpersoner och bolag i kontakterna med kommun, Försäkringskassan, andra myndigheter och i domstol.

 

Våra uppdrag varierar utifrån vad du som kund behöver hjälp med. Genom gedigen kunskap inom området biträder vi våra kunder på bästa sätt. Det kan gälla allt från en ansökan om insats hos kommun eller Försäkringskassan till att processa i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Altius Advokatbyrå HB driver även flera ärenden gällande omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, bostadsanpassningsbidrag och bilstöd.  

bottom of page