top of page
5A1A5974_1 (kopia).jpg

FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende och umgänge

Behöver du ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge med barn? I dessa mål finns det möjlighet till finansiering via din hemförsäkring (rättsskydd) eller från staten (rättshjälp). Kontakta Altius Advokatbyrå HB för ett kostnadsfritt första samtal.

 

Advokaterna på Altius Advokatbyrå HB har god erfarenhet och ett personligt engagemang som göra att du kan känna dig trygg genom hela rättsprocessen.

Underhållsbidrag

Den förälder som inte bor med sitt barn har skyldighet att betala underhållsbidrag till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende samt till mat och fritidsintressen. Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller ombud i en tvist om underhållsbidrag. Första samtalet är alltid kostnadsfritt.

Faderskapsmål och adoption

Altius Advokatbyrå HB biträder dig i mål om faderskap eller ärenden om adoption. Kontakta oss om du behöver rådgivning rörande dessa rättsområden. Första samtalet är alltid kostnadsfritt. 

Kvarsittanderätt till gemensam bostad

I samband med en separation är det vanligt att parterna inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. Det finns då möjlighet att vända sig till domstol för att få ett beslut om kvarsittanderätt. Den avgörande frågan är inte vem som äger eller är skriven i bostaden utan vem som har störst behov av den. Om det finns gemensamma barn har barnets boendesituation ofta avgörande betydelse i domstolens bedömning av behovsfrågan. 

Upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev, framtidsfullmakt etc.

Advokaterna på Altius Advokatbyrå HB åter sig även andra uppdrag inom området familjerätt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett första kostnadsfritt samtal. 

bottom of page