top of page
frosty winter landscape in snowy forest.

TVÅNGSMÅL

LVU, LVM, LPT, LRV

Med tvångsmål avses ärenden där enskilda tvångsomhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Är du eller ditt barn föremål för tvångsinsatser? Du har då alltid rätt till ett offentligt biträde. Vi rekommenderar att du begär att få ett offentligt biträde tidigt i processen. Advokaterna på Altius Advokatbyrå HB är specialiserade inom tvångsmål vilket gör att du kan känna dig trygg i att dina rättigheter beaktas och tillvaratas fullt ut under hela processen.

 

Staten står för kostnaden för ditt offentliga biträde.

bottom of page