top of page

MEDARBETARE

Lisa Barnekow
Advokat / Partner

Lisa är grundare och delägare av Altius Advokatbyrå HB. Hon tog sin jur.kand. examen vid Stockholms universitet år 2004. Därefter har hon bland annat arbetat på Advokatfirman Vinge i Stockholm - en av landets ledande affärsjuridiska advokatbyråer, som bolagsjurist på mobiloperatören 3, som VD och verksamhetschef samt sedermera som konsult inom primärvården. Senast kommer Lisa från C J Advokatbyrå - en välrenommerad humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm.

 

Lisa har genom åren haft ett flertal styrelseuppdrag och arbetat volontärt inom olika insamlingsstiftelser, huvudsakligen med fokus på barn och ungdomar samt missbruk. För närvarande är hon bland annat styrelseledamot i Trygga Barnen. Lisa har även invalts som suppleant för Stockholmsavdelningen i Fullmäktige för Sveriges advokatsamfund.

Lisa är verksam inom Altius Advokatbyrå HBs samtliga rättsområden, dock ej assistans/LSS. 

Telefon: 072-336 81 13

E-post: lisa.barnekow@altiusadvokat.se

5A1A5916_1 (kopia)_1.jpg
5A1A5854_1 (kopia).jpg

Emilia Liedbeck
Advokat / Partner

Emilia är grundare och delägare av Altius Advokatbyrå HB. Hon tog sin jur.kand. examen vid Umeå universitet år 2012. Därefter har hon arbetat på assistansbolag och har under flera års tid arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå. 

Emilia är en av Sveriges ledande advokater inom rättsområdena personlig assistans/assistansersättning/LSS. Hon har mångårig erfarenhet inom allt från ansökningar om insatser till att driva rättsprocesser i Högsta förvaltningsdomstolen. Emilia har omfattande kunskap kring ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet enligt LSS och SoL. Emilia anlitas regelbundet som ombud i ärenden om återkrav. 

Emilia är verksam inom Altius Advokatbyrå HBs samtliga rättsområden. 

 

Telefon: 073-838 12 23

E-post: emilia.liedbeck@altiusadvokat.se

Josefin Mikaelsson
Jurist

Josefin är en av landets mest kompetenta jurister med omfattande erfarenhet inom samtliga delar som rör LSS och SoL. År 2003 började Josefin arbeta i ett arvsfondsfinansierat projekt med personligt brukarstöd under ledning av DHR och NHR. Därefter har Josefin under 16 års tid arbetat bland annat som chefsjurist på ett stort assistansbolag och där drivit processer både för enskilda som för bolagets räkning i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Josefin har också under en period arbetat som kvalitetschef med fokus på kvalitetsarbete och avvikelsehantering.

 

Josefin arbetar med samtliga typer av ärenden gällande rätten till insatser och stöd enligt LSS, SFB och SoL. Josefin har särskilt kompetens gällande ärenden om återkrav. Josefin arbetar även med bolags tillsyns- och tillståndsärenden i relation till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Josefin har tidigare arbetat på Brottsoffermyndigheten och startat upp juridikjouren vid Kvinnojouren i Umeå. Josefin åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i tvångsmål och migrationsmål. 

Telefon: 070-237 61 32

E-post: josefin.mikaelsson@altiusadvokat.se

6M5A7625 kopiera.jpg
6M5A5188 kopiera 2_edited.png

Linda Bergstrand
Jurist

Linda är en av Sveriges mest rutinerade jurister inom rättsområdena personlig assistans/assistansersättning/LSS. År 2001 började Linda arbeta som handläggare inom assistansersättning hos Försäkringskassan för att sedan arbeta som föredragande. Sedan år 2009 har Linda arbetat som jurist på några av landets största assistansbolag.

 

Linda arbetar särskilt med individärenden gällande rätten till insats enligt LSS och SoL. Linda företräder även enskilda i frågor om omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och aktivitetsersättning. Linda har särskilt erfarenhet kring Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete inom tillståndspliktig verksamhet enligt LSS och SoL.  

 

Telefon: 072-888 35 99

E-post: linda.bergstrand@altiusadvokat.se

bottom of page