top of page

MEDARBETARE

Lisa Barnekow
Advokat / Partner

Lisa är grundare och delägare av Altius Advokatbyrå HB. Hon tog sin jur.kand. examen vid Stockholms universitet år 2004. Därefter har hon arbetat på en större affärsjuridisk Stockholmsbaserad advokatbyrå, som bolagsjurist på en mobiloperatör, som VD och verksamhetschef samt sedermera som konsult inom primärvården. Senast kommer Lisa från en välrenommerad humanjuridisk advokatbyrå. Hon har genom åren haft ett flertal styrelseuppdrag och arbetat volontärt inom olika insamlingsstiftelser, huvudsakligen med fokus på barn, och ungdomar samt missbruk.

Lisa är verksam inom Altius Advokatbyrå HBs samtliga rättsområden, dock ej assistans/LSS. 

Telefon: 072-336 81 13

E-post: lisa.barnekow@altiusadvokat.se

5A1A5916_1 (kopia)_1.jpg
5A1A5854_1 (kopia).jpg

Emilia Liedbeck
Advokat / Partner

Emilia är grundare och delägare av Altius Advokatbyrå HB. Hon tog sin jur.kand. examen vid Umeå universitet år 2012. Därefter har hon arbetat på assistansbolag och har under flera års tid arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå. 

Emilia är en av Sveriges ledande advokater inom rättsområdena personlig assistans/assistansersättning/LSS. Hon har mångårig erfarenhet inom allt från ansökningar om insatser till att driva rättsprocesser i Högsta förvaltningsdomstolen. Emilia har omfattande kunskap kring ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet enligt LSS och SoL. Emilia anlitas regelbundet som ombud i ärenden om återkrav. 

Emilia är verksam inom Altius Advokatbyrå HBs samtliga rättsområden. 

 

Telefon: 073-838 12 23

E-post: emilia.liedbeck@altiusadvokat.se

Linda Bergstrand
Jurist

Linda är en av Sveriges mest rutinerade jurister inom rättsområdena personlig assistans/assistansersättning/LSS. År 2001 började Linda arbeta som handläggare inom assistansersättning hos Försäkringskassan för att sedan arbeta som föredragande. Sedan år 2009 har Linda arbetat som jurist på några av landets största assistansbolag.

 

Linda arbetar särskilt med individärenden gällande rätten till insats enligt LSS och SoL. Linda företräder även enskilda i frågor om omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och aktivitetsersättning. Linda har särskilt erfarenhet kring Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete inom tillståndspliktig verksamhet enligt LSS och SoL.  

 

Telefon: 072-888 35 99

E-post: linda.bergstrand@altiusadvokat.se

6M5A5188 kopiera 2_edited.png
bottom of page