top of page
  • Skribentens bildLisa Barnekow

Uppehållstillstånd för anknytning - vad gäller vid graviditet?

Uppdaterat: 9 sep. 2023

Vi får ofta frågor om det går att komma runt Migrationsverkets handläggningstider för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning. Handläggningstiderna kan uppgå till 20 månader vilket givetvis är mycket påfrestande för en relation. Särskilt påfrestande kan det vara för par som väntar barn ihop men som tvingas leva frånskilda p.g.a. de långa handläggningstiderna.


Som svensk medborgare bosatt i Sverige kan man tro att den utländska kvinna man väntar barn med borde få komma snabbare till Sverige och även få möjlighet att föda barnet i Sverige. Särskilt med tanke på att barnet per automatik blir svensk medborgare. Så enkelt är det dock inte. En ansökan om uppehållstillstånd för anknytning ska som huvudregel beviljas innan utlänningen reser in i Sverige. Under vissa förutsättningar kan utlänningen få lov att vistas i Sverige under handläggningstiden, bland annat vid graviditet. Det finns emellertid inga garantier. Möjligheten att få vistas i Sverige under handläggningstiden förutsätter dessutom att utlänningen reser in i Sverige legalt, t.ex. genom ett turistvisum som administreras av ambassaden i hemlandet. Ett turistvisum kommer dock sannolikt inte beviljas om det kommer till ambassadens kännedom att utlänningen är gravid och har för avsikt att bosätta sig i Sverige. Så även om förutsättningarna för att få vistas i Sverige under handläggningstiden i och för sig kan vara uppfylld faller det på att utlänningen inte kan resa in i Sverige legalt.


Så vad gör man? I den beskrivna situationen där kvinnan inte lyckas resa in i landet finns det tyvärr inte mycket att göra förutom att vänta på uppehållstillståndet. Det är den bittra sanningen för många par som har som enda önskan att få leva tillsammans under tiden innan de ska få sitt lilla barn.


Föda barn i Sverige - tänk på detta! Om den utländska kvinnan i vårt fall skulle beviljas ett turistvisum i anslutning till tiden för barnets ankomst kan man tänka sig att hon har rätt att föda barnet i Sverige. Pappan är ju svensk medborgare och barnet kommer att bli svensk medborgare. Hon vistas ju legalt i Sverige genom turistvisumet och kanske till och med har rätt att stanna i Sverige under Migrationsverkets handläggningstid. Och ja, rätt att föda barnet har hon. Men det kan bli oerhört kostsamt. En förlossning med komplikationer kan uppgå till cirka 250 000 kr. Denna kostnad kommer kvinnan själv att få bekosta. Så det kan bli en mycket dyr apparat att föda barn i Sverige även om man har laglig rätt att vistas här och pappan är svensk medborgare bosatt i Sverige.
785 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page