top of page
  • Skribentens bildLisa Barnekow

Kan Kronofogden verkställa utdömt skadestånd trots överklagad dom?

Uppdaterat: 11 apr. 2021

En målsägande som tillerkänts ett skadestånd genom en brottmålsdom har möjlighet att ansöka om verkställighet av utdömt skadestånd hos Kronofogden trots att motparten i målet, alltså den tilltalade, har överklagat domen. Även om skadeståndsfrågan alltså inte är slutligt avgjord kan detta medföra stora problem för den tilltalade.


Om målsäganden ansöker om verkställighet får den tilltalade hem ett brev från Kronofogden med angivande av skuldbelopp och förfallodag. Om skulden inte betalas inom den angivna tidsfristen får den tilltalade en betalningsanmärkning hos Kronofogden. Detta kan medföra att den tilltalade får avslag på en ansökan om bolån, kreditkort etc.


Det finns här två alternativ. Antingen gör man en invändning direkt till Kronofogden, eller så ansöker man om inhibition av den överklagade domen i skadeståndsdelen. Om domstolen beslutar om inhibition innan betalningsfristen löper ut inges beslutet till Kronofogden som då inte får verkställa målsägandens ansökan.


Har Kronofogden inte tagit ställning till invändningen eller inhibitionsbeslutet innan betalningsfristen löper ut rekommenderar vi att den tilltalade betalar skuldbeloppet samt upplupen ränta för att inte riskera en betalningsanmärkning.


Fördelarna med detta är flera. Förutom att den tilltalade undgår att få en betalningsanmärkning så löper räntan inte på vilket innebär att den tilltalade, såvitt domen fastställs och vinner laga kraft, inte behöver betala något ytterligare. För det fall att nästa instans befriar den tilltalade från skadeståndsskyldighet återbetalar Kronofogden det inbetalade beloppet till fullo. Det råder nämligen utbetalningsförbud till målsäganden fram till dess att domen vinner laga kraft. Den tilltalade riskerar alltså inte att målsäganden tillerkänns skadeståndet innan domen vinner laga kraft.


Har du frågor om verkställighet av skadestånd är du välkommen att kontakta oss på 08-88 96 10 eller info@altiusadvokat.se. Första samtalet är alltid kostnadsfritt.


523 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2件のコメント


daniel eriksson
daniel eriksson
2021年4月10日

Jasså, det hade jag ingen aning om. Riktigt värdefull information!

いいね!
lisa.barnekow
2021年5月14日
返信先

Tack! Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer. Tel 08-88 96 10.

いいね!
bottom of page