top of page
6M5A4758_edited_edited.png

TILLSTÅND 

All verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL) förutsätter tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Altius Advokatbyrå HB tillhandahåller rådgivning inför ansökan och under ansökningsprocessen för tillstånd enligt LSS och SoL. För verksamhet som har en pågående inspektion av IVO tillhandahåller vi rådgivning och stöd till verksamheten. 

 

Våra jurister har även gedigen erfarenhet av processer avseende återkallelse av tillstånd.  

 

bottom of page