top of page
  • Skribentens bildLinda Bergstrand

Rätt till personlig assistans vid sjukhusvistelse

När en assistansberättigad blir sjuk och behöver läggas in på sjukhus är huvudregeln att personlig assistans inte kan beviljas utan att det är sjukhuset som ansvarar för omvårdnaden, se 106 kap. 24 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Vid sjukhusvistelse som är kortare än fyra veckor kan det finnas särskilda skäl till assistans vid sjukhusvistelse.


Särskilda skäl kan vara (prop. 1995/96:146):

  • I situationer där den enskildes funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sin eller sina personliga assistenter.

  • I situationer där det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands.

  • I situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig.

  • I de fall där karaktären av funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands.

Rätt till assistans vid sjukhusvistelse måste framgår särskilt av beslutet.


Jurist Linda Bergstrand har skrivit mer om rätt till personlig assistans vid sjukhusvistelse hos HejaOlika, se Personlig assistans vid sjukhusvistelse – vilka regler gäller? (hejaolika.se)


Har du frågor om rätt till assistans vid sjukhusvistelse så hör av dig till oss!


42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page