top of page
  • Skribentens bildemilialiedbeck

Föräldraavdrag - intervju av SVT

Den 1 januari 2023 infördes nya regler kring föräldraavdrag som ska beaktas vid bedömningen av rätten till personlig assistans.

Syftet med lagändringen var att fler barn skulle få rätt till personlig assistans. Förarbetena till lagändringen kom att döpas till "Stärkt rätt till assistans".

Tyvärr har lagändringen inte fått den förändring som var syftet. Konsekvensen av lagändringen är att det är svårare för barn i åldrarna 5-6 år och 9-11 år att berättigas till assistans.


Advokat Emilia Liedbeck har intervjuats av SVT kring konsekvensen av lagändringarna och vad som bör göras.


32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page